Total- og Hovedentreprise - FAIR Entreprise

Vi påtager os gerne ansvaret for den fulde total- og hovedentreprise uanset projektets størrelse og form lige fra idéfase og til projektet er nået helt i mål. Når projektet står færdigt er vores arbejde dog langtfra slut, fordi vi også gerne tager ansvaret for den løbende vedligeholdelse af det enkelte byggeri samt hjælper kunden med de lovpligtige og obligatoriske ejendomseftersyn.

Størstedelen af de opgaver vi udfører har et budget på mellem 500.000 kr. til 30 mio. kr. og kan i enkelte tilfælde komme helt op på 50 mio. kr., når vi arbejder på de helt store renoverings- og ombygningsopgaver.

Vil tilbyder også en samarbejdsform som vi kalder FAIR Entreprise

Tanken er at styre en byggeproces der er til alles bedste. For såvel bygherre, rådgiver og håndværker. Processen og faktureringen er åben og transparent. På den måde undgår vi mistro og suboptimeringer. Og skaber et fællesskab, der gør selve byggeriet så godt og profitabelt for alle parter som det er muligt.

Vi ser følgende fordele ved FAIR Entreprise

  • Samarbejde baseret på tillid og gensidig forståelse for opgaven og hinanden
  • Fuld transparens  
  • Afdækninger af "bedste mulige fremgangsmåde" inden kontraktindgåelse
  • Inddragelse af leverandører / underentreprenører på et meget tidligt tidspunkt
  • Der arbejdes for et fælles mål baseret på incitamenter til både bygherre men også entreprenør.
  • Åbent og fleksibelt struktur for ændringer eller ny tiltag.
  • Incitamenter kan skræddersyes (økonomi / tid / kvalitet / arbejdsmiljø etc.)
  • Målsætninger sættes sammen
  • Forventning til at begge parter skal tjene penge. Rammer fastsættes sammen og inden kontraktindgåelse.
  • Giver bygherre mulighed for besparelse ved optimering.