ET ORD ER ET ORD

Vi arbejder også for mindre og mellemstore ejendomsadministratorer uanset, om de administrerer bolig- og erhvervsdomme, hvor vi indgår i et samarbejde med den ejer- eller andelsforening, som administrator administrerer.

Vi påtager os her gerne store som små ombygnings-, renoverings- og istandsættelsesopgaver, som eksempelvis udskiftning af vinduer eller etableres tagboliger, lægges nyt tag eller udføres en mere omfattende facaderenovering.

Vi påtager os også gerne rollen som sparringspartner, hvor vi eksempelvis kan gå i dialog med jeres egne håndværkere.