Fjerne_vaeg

Når du skal fjerne en væg

Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg

Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyn- dig. Mange af væggene i en bygning ind- går i husets samlede stabilitet. Vægge, der er placeret vinkelret på ydermure, kan være et vigtigt element i murens styrke imod det kraftige tryk fra et stormvejr. Væggen kan desuden være udsat for last fra tagkonstruktionen og fra andre vægge højere oppe i bygningen. Vægge, der ligger parallelt med facader- ne kan ydermere være udsat for last fra etagedækkene…

LÆS HELE ARTIKLEN Når du skal fjerne en væg

Comments for this post are closed.