Bygherrens pligter

Bygherrens pligter

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde af mindst to virksomheder samtidigt. Dette faktablad giver gode råd til bygherrer, rådgivere, projekterende, leverandører og entreprenører om, hvordan bygherren kan leve op til reglerne i bekendtgørelse om bygherrens pligter – herefter kaldet ”bygherrebekendtgørelsen”.

LÆS HELE ARTIKLEN Bygherrens pligter

Comments for this post are closed.