Radon Sikring

At radon er et problem er ikke en nyhed – Men en mulighed

Viden om at radon er sundhedsskadelig har været fremme længe, men det har taget tid at få alvoren i problemet til at gå op for de fleste.

Grænseværdien for radon er i BR10 sat så lavt som 100 Bq/m³ (becquerel pr. kubikmeter) i forbindelse med nybyggeri – og det gælder for hele Danmark. De skærpede krav, og hjemmesider som www.radonguiden.dk, gør, at flere og flere ejere ønsker at få undersøgt boligen, og få sikret mod indtrængende radon.

LÆS HELE ARTIKLEN At radon er et problem er ikke en nyhed – men en mulighed

Comments for this post are closed.